Kết nối

Số KH Quan Tâm

Tổng lượt truy cập

  • 3
  • 7
  • 4
  • 0
  • 2
  • 1

Số người đang xem

  • 1
  • 7
  • 9

sản phẩm

FWD Giải Pháp Bảo Vệ 36

Giá sản phẩm

Vui lòng gọi

Số lượng
Mua ngay

Bảo hiểm FWD Giải Pháp Bảo Vệ 360


 

Giải Pháp Bảo Vệ 360 - Bảo hiểm nhân thọ dễ hiểu, mức phí hợp lý
Tương lai sẽ rộng mở khi bạn đã sẵn sàng cho mọi cơ hội và thử thách. Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đơn giản với mức phí hợp lý sẽ giúp bạn yên tâm theo đuổi mọi hoài bão của mình. Với nhiều sản phẩm bổ trợ và mức phí bảo hiểm cố định, bạn có thể tự lập một kế hoạch hoàn hảo cho nhu cầu hiện tại và tương lai. Trước tuổi 65, sản phẩm có thể chuyển đổi thành sản phẩm bảo hiểm dài hạn mà không cần kiểm tra sức khỏe.
 

Phí bảo hiểm hợp lý, đơn giản và dễ tham gia.
 
Linh hoạt lựa chọn các sản phẩm bổ trợ phù hợp nhất với nhu cầu.
 
Phí bảo hiểm cố định trong suốt thời hạn hợp đồng để bạn yên tâm về vấn đề tài chính.

Trước tuổi 65, sản phẩm có thể chuyển đổi thành sản phẩm bảo hiểm nhân thọ dài hạn mà không cần kiểm tra sức khỏe.
Ý kiến của bạn
Họ tên:   Phone:   Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ