Mục Tiêu - Giá Trị Cốt Lõi

 Mục Tiêu 
 
Hoàn thiện chuỗi cung ứng, cung cấp cho khách hàng các giải pháp liệu trình làm đẹp hiệu quả nhất với chất lượng dịch vụ cạnh tranh trên thị trường.
Cung cấp giải pháp kinh doanh online ít tốn kém chi phí, đem lại lợi nhuận cao.
Nắm bắt tốt các cơ hội đầu tư hợp tác nhằm tạo ra giá trị gia tăng…đưa ĐẤT VIỆT XANH trở thành Tập đoàn đa ngành dẫn đầu cả nước.
 


 
 
 Giá trị cốt lõi 
 
1. Đạo Đức - Trung Thực
2. Tâm – Tín - Trí
3. Tôn Trọng Lẫn Nhau
4. Chất lượng hàng đầu.
5. Vì sức khỏe cộng đồng
6. Phát triển Bền Vững
7. Kinh Doanh Bí Mật
 
1. Trung Thực Và Đạo Đức. Văn hóa của ĐẤT VIỆT XANH được xây dựng trên nền tảng của sự trung thực và đạo đức. Chúng tôi đặt ra những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong công việc kinh doanh và bắt buộc mọi nhân viên ĐẤT VIỆT XANH đều phải tuân theo. Điều này bao gồm không có sự thỏa hiệp vì bất cứ lý do gì và trong bất kỳ tình huống nào. Chúng tôi cũng luôn cởi mở và minh bạch trong mọi hoạt động kinh doanh với khách hàng, đối tác và các cổ đông thành viên.
 


2. Tín: Đặt chữ Tín lên vị trí hàng đầu, lấy chữ Tín làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình.
Tâm: Lấy chữ Tâm là một trong những nền tảng quan trọng của việc kinh doanh, làm đúng theo pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất.
Trí: Coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển, nhằm tạo ra giá trị khác biệt và bản sắc riêng trong mỗi gói sản phẩm, dịch vụ.
 


 
3. Tôn Trọng Lẫn Nhau chúng tôi luôn tôn trọng sự khác biệt và cách làm việc của mọi thành viên đối tác và khách hàng. Liên Kết Hợp Tác bình đẳng và cùng có lợi trên tinh thần thượng tôn luật pháp và phát triển bền vững.
 
 
      
 
4. Giá Trị Xã Hội : vì sức khỏe cộng đồng, ĐẤT VIỆT XANH hoạt động nhằm nâng cao nhận thức phòng bệnh; chăm sóc sức khỏe nâng cao sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần của người Việt Nam.
 
      
      
 
5. Chất lượng hàng đầu: chúng tôi đem đến dịch vụ và sản phẩm hoàn hảo, luôn lấy lợi ích và sự hài lòng của khách hàng, người tiêu dùng làm trọng tâm cho mọi hoạt động. 

 
      

   

 
6. Phát Triển Bền Vững:  Trên nền tảng của trung thực và đạo đức, chúng tôi lên kế hoạch và hành động cho tương lai – cho sự tốt đẹp lâu dài của khách hàng, môi trường sống và cộng đồng.

7. Kinh Doanh Bí Mật :